София, 1606, бул. Македония 12, тел.: +359 2 952 30 36, e-mail: bbcroads@gmail.com

opzioni digitali forum 2016 rating
4-5 stars based on 128 reviews
Se si dispone di esperienze buone o cattive con Optie24 commerciale si prega di lasciare i vostri commenti e le valutazioni su questa pagina in modo che altri possano imparare demo se sono legittime opzioni digitali forum 2016 cassetta di sicurezza e broker di opzioni binarie di qualità.. "179/2012

Българска Браншова Камара "Пътища" е учредена и регистрирана с решение на Софийски градски през 1994 год. като сдружение с нестопанска цел. Браншовата камара извършва дейност в частна полза на своите членове.

В камарата членуват:

Камарата има 3 секции:

  • Строителство, експлоатация и поддържане на пътища и пътни съоръжения
  • Консултантска дейност, строителен надзор, проектиране
  • Търговска дейност.

Българска Браншова Камара "Пътища" е член на АИКБ - Асоциацията на индустриалния капитал в България, на КРИБ - Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, на БСК - Българска Стопанска Камара, на БТТП - Българска търговско-промишлена палата.

Българска Браншова Камара "Пътища" е асоцииран член на Камарата на Строителите в България.

Като активен участник в обществения диалог ББК "Пътища" е признат партньор на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), Агенция "Пътна инфраструктура" и отрасловите синдикати в България.

© Riproduzione riservata Cookies Privacy Scrivi per LLpT Pubblicità sul nostro sito Contattaci Carbonizzali!"

"179/2012