steuern zahlen für binäre optionen София, 1606, бул. Македония 12, тел.: +359 2 952 30 36, e-mail: bbcroads@gmail.com

navigate here

Стани член

Buy Tastylia Online No Prescription Needed

ЗАЯВЛЕНИЕ
Г-н Председател,
Заявявам желанието си поверената ми за управление фирма да бъде приета за член на ББК ”Пътища”.
Запознат съм с Устава и целите на Камарата, които приемам, тъй като те съответстват на основните задачи и дейността на дружеството ни.
Приложение: 1. Декларация в съответствие с чл. 47 от ЗОП.

follow url

http://www.elpinpcb.com.pl/?informacjeinwestycyjne=opcje-binarne-najmniejszy-depozyt АКТУАЛИЗИРАН УСТАВ »
cheap Viagra in Corpus Christi Texas АКТУАЛИЗИРАНИ КРИТЕРИИ ЗА ЧЛЕНСТВО »


this contact form see it here Документи за приемане на нови членове:

have a peek here 1. Заявление за членство - изтегли »
see here 2. Декларация по ЗОП - изтегли »

enter site Чл.7 от Устава на ББК „Пътища” ( изм.- Общо събрание на 23.04.2014г.):

   go to link  Чл.7.(1) Нови членове на Браншовата камара се приемат, при едновременно наличие на следните предпоставки:

    - Отговарят на Критериите за приемане на нови членове;
    - Депозирано писмено заявление за членство до УС, в което заявяват съгласието си с Устава на Сдружението;
    - Документ за платена встъпителна вноска.
   Заявлението за членство се разглежда на първо заседание на Управителния съвет след постъпването му.

   (2). Решението на Управителния съвет се съобщава писмено на кандидатите за членове.

http://gayfootclub.com/?kontyry=expat-dating-site-in-the-netherlands На база депозираното писменото заявление ББК „Пътища” издава проформа фактура за встъпителен членски внос.

Get More Info  


trading card creator   official site РАЗМЕР НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ВНОСКИ

1. ВСТЪПИТЕЛЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС - 2000.00 лева
2. ГОДИШЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС - 1000.00 лева

Партньори