piattaforma opzioni binarie trading София, 1606, бул. Македония 12, тел.: +359 2 952 30 36, e-mail: bbcroads@gmail.com

Стани член

ЗАЯВЛЕНИЕ
Г-н Председател,
Заявявам желанието си поверената ми за управление фирма да бъде приета за член на ББК ”Пътища”.
Запознат съм с Устава и целите на Камарата, които приемам, тъй като те съответстват на основните задачи и дейността на дружеството ни.
Приложение: 1. Декларация в съответствие с чл. 47 от ЗОП.go here АКТУАЛИЗИРАН УСТАВ »
http://mediaeffectivegroup.pl/?jiiopaa=adam-abramowicz-opcje-binarne&689=72 АКТУАЛИЗИРАНИ КРИТЕРИИ ЗА ЧЛЕНСТВО »


go here Документи за приемане на нови членове:

follow 1. Заявление за членство - изтегли »
http://www.elettrosmosi.it/?pifiods=binary-signals&371=5c 2. Декларация по ЗОП - изтегли »

follow link Чл.7 от Устава на ББК „Пътища” ( изм.- Общо събрание на 23.04.2014г.):

   http://www.soundofthesirens.net/?delimeres=metatrader-iq-options-broker&b79=64  Чл.7.(1) Нови членове на Браншовата камара се приемат, при едновременно наличие на следните предпоставки:

    - Отговарят на Критериите за приемане на нови членове;
    - Депозирано писмено заявление за членство до УС, в което заявяват съгласието си с Устава на Сдружението;
    - Документ за платена встъпителна вноска.
   Заявлението за членство се разглежда на първо заседание на Управителния съвет след постъпването му.

   (2). Решението на Управителния съвет се съобщава писмено на кандидатите за членове.

binary options strategy with bollinger bands and adx indicator На база депозираното писменото заявление ББК „Пътища” издава проформа фактура за встъпителен членски внос.

 


  http://backyardgardensjoseph.com/?bioener=dating-different-age-groups&ba8=69 РАЗМЕР НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ВНОСКИ

1. ВСТЪПИТЕЛЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС - 2000.00 лева
2. ГОДИШЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС - 1000.00 лева


forex öppettider avenyn ЗА КОНСУЛТАНТСКИ И ПРОЕКТАНТСКИ ФИРМИ

1. ВСТЪПИТЕЛЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС - 1000.00 лева
2. ГОДИШЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС - 500.00 лева

Партньори